OMX

OMX gör en fullbordad rörelse och drar ner S:b till 1604, finns nu två alternativ som står i spel.
Alt.1 – 1604 är toppen och vi ska nu inte komma högre
Alt.2 – att den sub indelar sig, alltså minut a-b micro a-b och då ser 1620 intressant ut i det korta perspektivet, men då måste 1548 hålla. Bryts den nivån ner är S:b inne på 1604 och på sikt har resan mot 1400 börjat.
Fortsatt neg divergens på dygn.
OMXS30-OMXOMX.png

2 thoughts on “OMX

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s