OMXS30

Klurigt läge då jag ser flera alternativ som möjliga men under 1488 ska vi, frågan är bara hur vi ska nå dit.

Mäter jag tidigare uppgångar så är just nu fjärde vågen den längsta, vilket är ett varningstecken men rent våg-tekniskt helt möjligt att tolka in en tre-fyra räkning.
I så fall räknar jag med att en mikro 1-2 är gjorda men som idag sub-indelar sig, alltså mikro 1-2, nano a-b och om riktigt ska vi börja dra neråt i veckan.

andra alternativet, dock tidigt att sia om är en a-e räkning till en minut iv och räknar i så fall att mikro a-b-c är inne och om så är fallet, ner imorgon för att göra ett d och därefter en avslutande våg e till en minut iv.

tredje alternativet skulle i så fall bli att hela nedgången från 1603 inte är en 1-5 impuls utan minut a-b mikro 1-5 till en tertiärtrends a.
Så över 1520 minskar sannolikheten för en tre-fyra räkning och håller koll på alternativa räkningen med T:a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s