OMX / DAX – inför fredag

OMXS30 – ser nästan klar ut i sin vågutformning, tolkar det som micro a-b och därefter nano 1-4 och saknar i så fall en sista våg upp till en minut b för att sedan dra vidare ner.
Minut b kan vara inne på 1575.2 men då får inte den toppen brytas och för minut b får inte 1593 brytas.

OMXS30-5min

DAX –

B DAXI-T-B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s