OMXS30 – inför v40

OMXS30: 

OMXS30 har från 1609-nivån ett överlappande mönster vilket tolkas som negativt samt stödjer den nuvarande tolkningen. Dock endast tre punkter ifrån att eliminera den nuvarande tolkning av indexet, det vill säga 1679. Den nivån är fortfarande en nyckelnivå inför vecka 40, bryts den nivån kommer ett extra inlägg – men så länge nivån står pall behålls nuvarande räkning.
Med det som utgångspunkt kan minut 2an vara inne på 1676.
Räknat från 1609 ett tydligt överlappande mönster med en första a-våg i mikrotrenden (lila) på 1645, rekyl ned till en b-våg i samma trend på 1616 – därefter fem stycken vågor upp i nanotrenden (orange) i en avslutande c-våg till den möjliga minut 2an (grön). Inför vecka 40 behöver indexet fortsätta ner och bryts 1648/nano-fyran är nanotrenden bruten. Bryts 1645 är sannolikheten stor för att minut 2an är inne då hela rörelsen från 1609–1676 är överlappande utifrån mikrotrenden och eliminerar alternativa räkningar om ett impulsivt rörelsemönster.

(Ett impulsivt rörelsemönster består alltid av fem vågor, bryter den fjärde vågen toppen av våg ett är räkningen inte impulsiv – alltså ett överlappande mönster.)

OMXS30-inför v40

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s