INDEX,VALUTOR OCH INVESTOR

OMXS30:

OMXS30 befinner sig fortsatt i ett överköpt territorium enligt indikatorn Stochastic. Oddsen för att satsa på uppgång är därmed dålig och bättre att vänta in en eventuell rekyl på nedsidan för bättre riskhantering.
Enligt grafen är området 1625–27 intressant. Är räkningen korrekt räknat från 1512 med minut a-b (grön) samt fyra mikrovågor upp (lila), befinner sig indexet i den avslutande femte vågen upp för att färdigställa vågrörelsen till en tertiärtrendsvåg b (blå). Mäter ut längden av mikro 1an för att få ett hum om hur lång femte och sista vågen upp kan tänkas bli – det vill säga våg 1=våg 5 som hamnar omkring 1525 punkter. Mäter man längden av minut a (grön) och gångar det med fibonaccitalet 2,6182 hamnar minut c omkring 1527 punkter.
Ingen vändningsformation ännu. Vill se att botten på mikro 4an bryts (1593), en rekyl upp och att en lägre topp skapas samt att botten som skapades innan rekylen upp bryts ned för en trendvändning på nedsidan. Nivåer som bevakas på någon veckas sikt om ovanstående scenario spelar in är 1482.
OMXS30-inför onsdag

ALTERNATIV RÄKNING: 

Vikten av att invänta en vändningsformation är stor! vill inte ligga snett om alternativa räkningar kommer in. Nedan har jag en annan möjlig tolkning innan vidare ner.
OMX-ALT1OMX-ALT2

DAX: 

DAX30 är mer tydlig i sitt vågmönster då indexet har ett överlappande/korrektivt vågmönster vilket tolkas som negativt. Sannolikheten att uppgången från 12104-nivån endast är en rekylfas är hög innan vidare nedgångar ska ske. Indexet befinner sig likt OMXS30 i ett överköpt territorium samt helt ideala nivåer för en b-våg, det vill säga fibonacci 50–76,4%. DAX30 har ett så kallat GAP omkring 12945–13010. Förklarat enkelt så är GAP skillnaden mellan gårdagens stängningspris och dagens öppningspris, ett tomrum som skapats helt enkelt. Detta är områden som oftast täpps igen och kallas för GAP-CLOSE när så sker. Samma sak för detta indexet så har ingen vändningsformation skapats, så behåller definitivt ett frågetecken på tertiärtrendsvåg b (blå). Inför veckan bevakas GAP samt 13208-nivån som tertiärtrendsvåg b (blå) inte får bryta om räkningen nedan ska fortsätta vara intakt. När väl b-vågen är klar är 11 700 en intressant nivå på nedsidan.

B DAXI-inför onsdag

 

INVESTOR: 

Investor väldigt lik OMXS30. Därmed kan givetvis den alternativa tolkningen spela in även på aktien. Bryts 365kr innan 394kr lever inte den alternativa tolkningen då rörelsen är överlappande. Skulle minut 4an brytas ner, få en rekyl upp och skapa en lägre topp samt bryta botten som skapades innan rekylen upp minskar sannolikheten för den alternativa tolkningen och försiktighet råder. Bryts sedan 365kr är räkningen bekräftad och nedgångar mot 320-295kr är i siktet.

INVE B-2INVE B-20180731

DOLLARINDEX:

DXY-DOLLARINDEX

EURUSD: 

EURUSD-20180731

 

Kort sagt vill jag också nämna att jag har frågetecken på primärvågs b (svart) på både EURUSD samt Dollarindex. Kan vara så att den ska en sväng ner till innan en större botten är inne. Rekylen upp bör i båda fall nå fib 50% så på kort sikt ser dessa par intressanta ut.

 

JÄMFÖRELSEGRAF: 

Här vill jag mest visa korrelationen mellan Dollarn och EURUSD.
Svart linje = Dollarindex.
Röda linje = EURUSD.

DOLLAR-EURUSD

 

Trevlig kväll!

OMXS30 / Investor – inför torsdag

OMXS30 – Har i detta nu en negativ divergens, skulle 1593 brytas ner / minut 4a samt toppen på T:a ökar sannolikheten markant att S:b är inne på 1634.7.
OMXSPI visar också tydlig divergens och DAX har testat av ett tungt motstånd och där den reagerade starkt.

 

Investor b – 374kr, ett väl testat område och ser ut som en HS-formation. Target för HS-formationen blir runt 354kr i det korta perspektivet.
Kikar vi på våg utformningen ser det ut som en möjlig minut a-b och att vi nu på sikt ska fortsätta med successivt lägre toppar och bottnar.

OMXSPI – SKF – Investor – inför fredag

OMXSPI – nådde idag c=a i minuttrenden och därmed kan P:b vara inne på dagens högsta. Vill då se att 575kr bryts ner / starten av minut b, så länge den nivån håller finns det plats för en mikro a-b sekvens upp.

 

SKF B – ser ut att ha lite mer kvar innan S:b är inne. Bryts 171kr ner räknar jag med att S:b är inne och siktar på mot och under 154kr

SKF B-1

 

Investor B – nådde idag c=a i sekundärtrenden, samma scenario här som för OMXSPI.
Det finns plats för mer uppsida, bryts 374kr ner räknar jag med att P:b har kommit in.

Enskilda aktier/Index

Tänkte ta en liten kik på enskilda aktier/Index:

Först ut blir bank som ligger i BEAR på mellanlång sikt (1-2 år)
SX8000PI – Bank 
Ni som följt min tidigare blogg känner igen denna analys av bankindexet.
Långa trenden i BULL med en cykelvåg 1 2007, cykelvåg 2 2009. Därefter fem större vågor upp till en cykelvåg 3 och söker nu en cykelvåg 4 innan vidare uppgångar kan ske. Räknat från toppen på 2060 nivån, ett första ben ner utifrån primärtrenden (svart) och söker nu en primärvågs b som börjar komma upp mot ideala nivåer för en b-våg dvs FIB 50-61,8%. Därefter en primärvågs – c till en större våg 1, en ny uppgång till en större 2a och ett sista ben ner till sin cykelvåg 4a, som jag räknar med ska komma in runt 1460 nivån.

 

SX2000PI – Industri:

Samma räkning för industri som för bankerna men att industri toppade senare och söker en cykelvåg 4 in i år 2019 mot 1400-1340 / FIB 38.2%. Många på finans twitter som har denna räkning även på OMXS30. Hur som helst, från toppen  1940 ett första ben ner utifrån primärtrenden och har nu kommit upp till helt ideala nivåer för en P:b samt att stocken är upp över 80. Men visst, där kan den vara och dansa ett tag innan det släpper.

 

Enskilda aktier – bank:

Nordea – med tyngst vikt i OMXS30, cykelvåg 1 2007, cykelvåg 2 2009. Därefter tre större vågor upp och rekylen till den tänkta större 4ran bryter toppen av våg 1 och därmed omöjliggör ett 1-5 vågors scenario. Alternativ till BULL är att en större triangel är i bildande till en större 4ra. I så fall är ett första ben ner gjort till en primärvåg a, en rekyl upp till ett b och om denna räkning är korrekt ska vi se ett c som är högre än sin tidigare botten (primärvågs a) samt att rekylen upp inte får bryta sin p:b topp.

 

Swedbank – räknar med att en större topp är inne kring 234kr och söker en större våg 2 kring FIB 50%. Tolkar det alltså som att Swedbank ska ha en mer aggressiv nedgång i jämförelse med Nordea.

 

SEB A – har jag samma räkning som på Swedbank. Skillnaden på SEB är att den har en “förlorad femma” då inte femte vågen bryter toppen av våg tre. Rekylen till sin primärvåg 4ra är djupare än en normal fyra och därför måste jag kika på alternativ och håller koll på Nordeas räkning med en eventuell triangelräkning.

 

Enskilda aktier – industri: 

SSAB B – räknat från 11kr, primärvågs 1a – 2a därefter tre fina sekundärtrends vågor upp till 33,50kr, en triangel (a-e) till en S:4ra. Rekyl upp till en p:3a, ner till en p:4ra och kan nu räkna in fyra stycken sekundärtrends vågor och är i absoluta slutspurten innan en större topp ska komma in för aktien och nedgångar på 35-40% ska ske på sikt.
Räknat från den väldigt djupa fyran vilken brukar öppna upp möjligheter för att den femte vågen inte blir så lång, så ser det ut som att fyra tertiärtrends vågor är gjorda och mäter jag ut t:1 = t:5 får jag fram en riktkurs kring 42.50kr för en större topp. Kan såklart bli längre, därför mäter jag ut längden på t:3an och tanken som ligger bakom här är att enligt Elliott så är våg tre oftast den längsta impulsvågen mellan 1,3 och 5 så här får jag ett bra hum om vart toppen kan komma in. Sen kan man lägga till indikatorer osv om man så vill, eller kika efter omslagsformationer.
Den svarta pilen är primärvågs 1 = 5 och den nivån är redan nådd.

 

Sandvik – Ser ut att ha prickat sin primärtrends 1a och söker nedgångar mot FIB 50-61.8% för en primärvågs 2a innan vidare uppgångar ska ske.
De gröna pilarna är minut a*1,382=c samt a*1,6182=c.

 

LUPE –  (oljeaktie) ser även den toppish ut, i det korta söker jag en S:b för en resta mot sitt mål och primärvågs 2a runt FIB 50-61.8%.

 

VOLVO –  söker även här en större våg 2 mot FIB 50-61.8% och i det korta en primärvågs a, en rekyl upp innan sista rycket ner mot mål ska ske.