EURUSD och Dollarindex

EUR/USD:

Räknat från 1,26-nivån har EURUSD en fullbordad vågsekvens ner till en sekundärtrendsvåg a (röd). Zoomar man ut sökes en primärvågs b (svart) längre ner mot 1,10. Eftersom 1,26 är en primärvågs a och rekylen ned är impulsiv kan inte 1,13/sekundärtrends a vara en primärvågs b, då en b-våg inte får vara impulsiv i en uppåtgående trend – därför mer troligt att 1,13 är en sekundärtrendsvåg a (röd).
Med det som utgångspunkt sökes nu en sekundärtrendsvåg b innan vidare nedgångar kan ske för valutaparet. Tar som vanligt ut och mäter med fibonacci vart en möjlig b-våg kan hamna, idealiskt är fibonacci 50–61,8% av hela nedgången från 1,26–1,13 och får då ut nivåerna 1,19–1,20 på ovansidan.
I veckografen uppstod en positiv divergens mellan indikatorn Stochastic och pris vilket ses som en positiv faktor, dessutom med en fullbordad vågsekvens ner från 1,26 som tidigare nämnt och sannolikheten för att tolkningen är genuin ökar. Från 1,13-nivån tre vågor upp i minuttrenden (grön) till en första tertiärtrendsvåg a (blå). I denna uppgång bröts tidigare tertiärtrends fyran (iv/blå) vilket tyder på att nedgången är bruten och rekyl på ovansidan står inför dörren. Tidigare tecken på att säljtrycket av nedgången från 1,26 avtagit fick vi redan i veckografen när den positiva divergensen uppstod vilket just en divergens skvallrar om.

Så långt allt väl. I dagsgrafen uppstod en negativ divergens enligt indikatorn Stochastic vilket sammanträffade väl med tertiärtrends a-toppen. Därefter en rekyl i samband med att FED höjde räntan vilket givit styrka åt dollarn. Nu befinner sig valutaparet kring intressanta nivåer enligt fibonacci talserie, kan såklart gå längre ned men här bör man bevaka valutaparet för en eventuell vändning uppåt. Stochastic befinner sig i översålt territorium (under 20) och den negativa divergensen har spelat ut väl.
I veckografen har Stochastic inte nått upp till överköpta nivåer, det vill säga över 80-nivån. Tolkar det därför som att momentum finns kvar på uppsidan vilket stödjer vågtolkningen. Så länge som 1,13 står pall behåller jag denna tolkning. Ingen vändningsformation för uppgång än, men som beskrivit ovan finns det goda skäl att bevaka valutaparet/att en dollarförsvagning står inför dörren – stay tuned!

 

DOLLARINDEX:

Dollarindex blir det omvända med precis samma tolkning som för EURUSD. Så länge som $97 står pall behåller jag räkningen om att dollarn står inför en rekyl på nedsidan. 


Ha koll på NFP idag, en högre siffra är positivt för dollarn.

KL 14.30 🇺🇸 – Nonfarm Payrolls: 201K I 185K

/ Bamse

OMXS30,DAX och EURUSD – inför v.35

OMXS30: 

OMXS30 bröt upp över den viktiga vägledande nivån 1632 och den alternativa räkningen är i spel. På kort sikt är där inte mycket kvar till målområdet 1660–70 för en sekundärtrendsvåg b (röd). Räknat från minutfyran (grön) på 1592 ska där ske fem mikrovågor upp (lila) och räknar med att vi är inne i den avslutande femte vågen i mikrotrenden.

Djupgående:
Zoomar man ut något finns där inte speciellt mycket motstånd över 1649/röd zon. Detta är en zon som traders finner intresse av. De som är negativt inställda och har satsat på nedgång placerar troligtvis sin stop-loss strax över 1649, samtidigt vid brott över köper momentum traders för uppgång med sikte på 1680. Därför är zonen 1649–80 en intressant zon för banker då det tar lång tid för dem att få en större short-position (en position för nedgång). När eller om stopparna tas blir dem köpare mot sin vilja, med samma beskrivning som ovan köper momentum traders för uppgång. När detta sker samlar banken på sig och bygger sin position – denna zon kallas för en likviditetszon.

Lär dig mer om likviditetszoner genom att lyssna på Mikrits youtubeklipp “här” 

 

DAX: 

Här är det ingen förändring kring förra veckans analys. Söker på kort sikt en minut b (grön) för vidare nedgångar mot och under 12 100.

B DAXI-inför v35

 

EURUSD: 

Räknat från 1,26-nivån har EURUSD en fullbordad vågsekvens till en sekundärtrendsvåg a (röd). Från den botten en fin impulsrörelse upp med fem vågor till en möjlig första minutvåg a (grön). En teknisk candlestick formation som signalerar köp enligt teknisk analys har skapats i veckografen efter ett test av det glidande medelvärdet MA-200. Ser därmed rekyler ned som köpvärda så länge 1,13 kan försvaras av köpare. Positiv divergens enligt indikatorn Stochastic i veckografen. Förklarat enkelt betyder det att köpare kommer in under nedgångarna vilket också ökar sannolikheten för den köpsignal som beskrevs ovan är genuin. Nivåer som är intressanta på ovansidan blir MA-200 i dagsgrafen samt fibonacci 50–61,8%.

/ Bamse

INDEX,VALUTOR OCH INVESTOR

OMXS30:

OMXS30 befinner sig fortsatt i ett överköpt territorium enligt indikatorn Stochastic. Oddsen för att satsa på uppgång är därmed dålig och bättre att vänta in en eventuell rekyl på nedsidan för bättre riskhantering.
Enligt grafen är området 1625–27 intressant. Är räkningen korrekt räknat från 1512 med minut a-b (grön) samt fyra mikrovågor upp (lila), befinner sig indexet i den avslutande femte vågen upp för att färdigställa vågrörelsen till en tertiärtrendsvåg b (blå). Mäter ut längden av mikro 1an för att få ett hum om hur lång femte och sista vågen upp kan tänkas bli – det vill säga våg 1=våg 5 som hamnar omkring 1525 punkter. Mäter man längden av minut a (grön) och gångar det med fibonaccitalet 2,6182 hamnar minut c omkring 1527 punkter.
Ingen vändningsformation ännu. Vill se att botten på mikro 4an bryts (1593), en rekyl upp och att en lägre topp skapas samt att botten som skapades innan rekylen upp bryts ned för en trendvändning på nedsidan. Nivåer som bevakas på någon veckas sikt om ovanstående scenario spelar in är 1482.
OMXS30-inför onsdag

ALTERNATIV RÄKNING: 

Vikten av att invänta en vändningsformation är stor! vill inte ligga snett om alternativa räkningar kommer in. Nedan har jag en annan möjlig tolkning innan vidare ner.
OMX-ALT1OMX-ALT2

DAX: 

DAX30 är mer tydlig i sitt vågmönster då indexet har ett överlappande/korrektivt vågmönster vilket tolkas som negativt. Sannolikheten att uppgången från 12104-nivån endast är en rekylfas är hög innan vidare nedgångar ska ske. Indexet befinner sig likt OMXS30 i ett överköpt territorium samt helt ideala nivåer för en b-våg, det vill säga fibonacci 50–76,4%. DAX30 har ett så kallat GAP omkring 12945–13010. Förklarat enkelt så är GAP skillnaden mellan gårdagens stängningspris och dagens öppningspris, ett tomrum som skapats helt enkelt. Detta är områden som oftast täpps igen och kallas för GAP-CLOSE när så sker. Samma sak för detta indexet så har ingen vändningsformation skapats, så behåller definitivt ett frågetecken på tertiärtrendsvåg b (blå). Inför veckan bevakas GAP samt 13208-nivån som tertiärtrendsvåg b (blå) inte får bryta om räkningen nedan ska fortsätta vara intakt. När väl b-vågen är klar är 11 700 en intressant nivå på nedsidan.

B DAXI-inför onsdag

 

INVESTOR: 

Investor väldigt lik OMXS30. Därmed kan givetvis den alternativa tolkningen spela in även på aktien. Bryts 365kr innan 394kr lever inte den alternativa tolkningen då rörelsen är överlappande. Skulle minut 4an brytas ner, få en rekyl upp och skapa en lägre topp samt bryta botten som skapades innan rekylen upp minskar sannolikheten för den alternativa tolkningen och försiktighet råder. Bryts sedan 365kr är räkningen bekräftad och nedgångar mot 320-295kr är i siktet.

INVE B-2INVE B-20180731

DOLLARINDEX:

DXY-DOLLARINDEX

EURUSD: 

EURUSD-20180731

 

Kort sagt vill jag också nämna att jag har frågetecken på primärvågs b (svart) på både EURUSD samt Dollarindex. Kan vara så att den ska en sväng ner till innan en större botten är inne. Rekylen upp bör i båda fall nå fib 50% så på kort sikt ser dessa par intressanta ut.

 

JÄMFÖRELSEGRAF: 

Här vill jag mest visa korrelationen mellan Dollarn och EURUSD.
Svart linje = Dollarindex.
Röda linje = EURUSD.

DOLLAR-EURUSD

 

Trevlig kväll!

OMXS30 / DAX samt EURSEK – inför torsdag

OMXS30 – Om riktigt så något upp innan vidare ner mot T:b.OMXS30-MinutAtillB

DAX – Samma här, vill se mer ideala nivåer innan vändning upp – om riktigt ger detta stöd åt OMX tolkningen på kort sikt. B DAXI-TertiärtrendsAtillB

Imorgon, torsdag är det dags för riksbanken att lämna räntebesked där förväntningarna ligger på oförändrat (-0.5%). Går vi in lite djupare och kikar på hur kronan presterat jämfört med riksbankens prognos, kan se vi att kronan försvagats mer än vad riksbanken räknat med. Detta öppnar dörren för att riksbanken med detta faktum ändrar räntebanan vilket i sin tur gör att inflationen ökar och ökar inflationen så ökar även sannolikheten för en starkare krona.
Så det ska bli spännande att se hur riksbanken ser på denna avvikelse som skett mellan den svaga kronan och riksbankens prognos då det aldrig avvikit såhär mycket från deras prognos.

Nedan visar jag en bild från EFN-börslunch, som visar när den blå linjen stiger så försvagas kronan och den orangea linjen – riksbankens prognos som visar att de vill se en stegvis starkare krona. Märk väl “stegvis” och inte en snabb förstärkning av kronan som de tjatat om.

SEKoRIKSBANKEN

EURSEK – befinner sig högt upp i kanalen överköpt enligt stochastic i vecko och en negativ divergens i dags-grafen så det är helt enkelt inte läge att vara optimistisk. Ett återtest av golvet i denna kanal ser aptitligt ut. EURSEK-20180425

Makrostatistik – torsdag:

 • KL 09.00 🇸🇪Consumer Confidence (MoM) 101.7 /101.5
 • 🇸🇪Producer Price Index (MoM) föregående: -0.5%
 • 🇸🇪Producer Price Index (YoY) föregående: 2.8%
 • KL 09.30 🇸🇪Riksbank Interest Rate Decision -0.5% / -0.5%
 • KL 09.30 🇸🇪Trade Balance (MoM) föregående: -3.4B
 • KL 13.45 🇪🇺 ECB Interest Rate Decision 0.0% / 0.0%
 • KL 14.30 🇪🇺ECB Monetary policy statement and press conference
 • KL 14.30 🇺🇸Unemployment Claims 230K / 232K
 • 🇺🇸 Goods Trade Balance -$74.8B / -$75.35B
 • 🇺🇸Durable Goods Orders 1.6% / 3.1%
 • 🇺🇸 Durable Goods Orders ex Transportation 0.5% / 1.2%

  Allt är skrivit i konsensus / föregående

OMXS30 / USDSEK

OMXS30 – lurigt läge så har klurat på en alternativ räkning i det korta perspektivet.

I tidigare inlägg har jag satt 1537 som en T:b men då den är kortare än en normal b-våg men längre än en fyra i FIB relationer, öppnar det dörren för alternativ och när jag blickar tillbaka på fyror som blir längre än normalt så tycker jag mig se att dem tenderar att inte bli så långa. Oftast precis över/under sin 3a och det är ju precis vad som hände nu när OMX gick två punkter lägre än tidigare botten (1484) till 1482.
Så tar med mig båda alternativen och kallar det ett 50/50 läge.

Tas 1537 ut på ovansidan utan att göra ny low (1482) så ser detta alternativ attraktivt ut, med en minut b i bildande och ett sista ryck upp mot 1543-58 för en T:b för att sedan fortsätta ner till en tänkt P:a.

Drar vi ner och gör nya lows utan att ta ut 1537 så bild nr 2.

(BILDERNA ÄR ÄR TAGNA PÅ EM)
OMXS30-ALTERNATIV

OMXS30-Update.png

USDSEK – läge för rekyl?

Från 7,83 tolkar jag att den sub indelar sig, minut a-b mikro a-b alltså ett överlappande mönster mot en tänkt T:b.
Vill nu se att 8.15 bryts ner för ökad sannolikhet att T:b är inne.

USDSEK-GETTHEFDOWN