OMXS30 – inför v40

OMXS30: 

OMXS30 har från 1609-nivån ett överlappande mönster vilket tolkas som negativt samt stödjer den nuvarande tolkningen. Dock endast tre punkter ifrån att eliminera den nuvarande tolkning av indexet, det vill säga 1679. Den nivån är fortfarande en nyckelnivå inför vecka 40, bryts den nivån kommer ett extra inlägg – men så länge nivån står pall behålls nuvarande räkning.
Med det som utgångspunkt kan minut 2an vara inne på 1676.
Räknat från 1609 ett tydligt överlappande mönster med en första a-våg i mikrotrenden (lila) på 1645, rekyl ned till en b-våg i samma trend på 1616 – därefter fem stycken vågor upp i nanotrenden (orange) i en avslutande c-våg till den möjliga minut 2an (grön). Inför vecka 40 behöver indexet fortsätta ner och bryts 1648/nano-fyran är nanotrenden bruten. Bryts 1645 är sannolikheten stor för att minut 2an är inne då hela rörelsen från 1609–1676 är överlappande utifrån mikrotrenden och eliminerar alternativa räkningar om ett impulsivt rörelsemönster.

(Ett impulsivt rörelsemönster består alltid av fem vågor, bryter den fjärde vågen toppen av våg ett är räkningen inte impulsiv – alltså ett överlappande mönster.)

OMXS30-inför v40

 

OMXS30 och DAX – inför v38

OMXS30: 

Räknar med att en minut 1a är klar och söker nu en minut 2a inför veckan, kom idag upp till fibonacci 50% (1644) och svansar. Rekylen upp får inte lov att bryta tidigare topp kring 1679, sker det är räkningen felaktig.
Vågräkningen ned från den toppen ser impulsiv ut, vill nu se att rekylen upp är korrektiv för ökad sannolikhet att det är en minut 2a som Indexet befinner sig i. 

OMXS30-inför tisdag

 

DAX: 

I detta index sökes inför veckan en mikrovåg b för att sedan fortsätta ner mot målområdet 11 400. Idealiskt är fibonacci 50-61.8% men får inte bryta 12 600 nivån/minut b. Över 12 340 bör man misstänka att något inte stämmer i räkningen och möjligtvis att förra veckans lägsta är minut a istället för mikro a. Mer om det när/om så sker. 

B DAXI-inför tisdag

Trevlig kväll!

OMXS30 och DAX – inför v36

OMXS30: 

OMXS30 endast två punkter ifrån att eliminera den nuvarande räkningen av indexet. Förra veckans högsta blev 1679,5. Överstiger indexet tidigare topp på 1682 är räkningen felaktig och måste därmed räkna på alternativ – mer om det när så sker. Under tiden behålls förra veckans tolkning som huvudalternativ så länge som 1682 står pall. För att bekräftelse ska uppstå behöver säljarna ta ut 1592-nivån. 

Bryts 1639,5 ökar sannolikheten för att en sekundärtrendsvåg b (röd) är inne på 1679,5, eftersom då är nedgången från förra veckans högsta den längsta räknat i antalet punkter från 1511 och då ska man misstänka att nedgången tillhör en annan trend.

Summering av vecka 35 så är det fortsatt svårnavigerat och håller koll på de nivåer som nämnt ovan för vidare vägledning.

OMXS30-inför v36
Högerklicka och öppna i ny flik för större bild.

Från 1679 ser rörelsen ned till 1657 impulsiv ut och en möjlig första våg ner ur ett kortsiktigt perspektiv. Bildar sedan en formation som tar formen av en OHS (omvänd huvud & skuldra) intradag, vilket möjliggör en kortare uppstuds för att därefter fortsätta sin nedgång. Ett tydligt brott under 1660 är det ingen OHS och då blir 1657 nästa viktiga nivå för BULLS. Viktig nivå för BEARS om rekyl upp sker är 1682, med motstånd vid 1671-73 vilket är gapzon samt fibonacci 61,8%. 

OMXS30-inför tisdag

DAX: 

Följer planen och sätter ut en möjlig minut b (grön) på 12 597.
12 344-nivån bröts idag och ökar därmed sannolikheten för att minut b är inne för nedgångar mot och under 11 725.

 

Happy trading!

OMXS30,DAX och EURUSD – inför v.35

OMXS30: 

OMXS30 bröt upp över den viktiga vägledande nivån 1632 och den alternativa räkningen är i spel. På kort sikt är där inte mycket kvar till målområdet 1660–70 för en sekundärtrendsvåg b (röd). Räknat från minutfyran (grön) på 1592 ska där ske fem mikrovågor upp (lila) och räknar med att vi är inne i den avslutande femte vågen i mikrotrenden.

Djupgående:
Zoomar man ut något finns där inte speciellt mycket motstånd över 1649/röd zon. Detta är en zon som traders finner intresse av. De som är negativt inställda och har satsat på nedgång placerar troligtvis sin stop-loss strax över 1649, samtidigt vid brott över köper momentum traders för uppgång med sikte på 1680. Därför är zonen 1649–80 en intressant zon för banker då det tar lång tid för dem att få en större short-position (en position för nedgång). När eller om stopparna tas blir dem köpare mot sin vilja, med samma beskrivning som ovan köper momentum traders för uppgång. När detta sker samlar banken på sig och bygger sin position – denna zon kallas för en likviditetszon.

Lär dig mer om likviditetszoner genom att lyssna på Mikrits youtubeklipp “här” 

 

DAX: 

Här är det ingen förändring kring förra veckans analys. Söker på kort sikt en minut b (grön) för vidare nedgångar mot och under 12 100.

B DAXI-inför v35

 

EURUSD: 

Räknat från 1,26-nivån har EURUSD en fullbordad vågsekvens till en sekundärtrendsvåg a (röd). Från den botten en fin impulsrörelse upp med fem vågor till en möjlig första minutvåg a (grön). En teknisk candlestick formation som signalerar köp enligt teknisk analys har skapats i veckografen efter ett test av det glidande medelvärdet MA-200. Ser därmed rekyler ned som köpvärda så länge 1,13 kan försvaras av köpare. Positiv divergens enligt indikatorn Stochastic i veckografen. Förklarat enkelt betyder det att köpare kommer in under nedgångarna vilket också ökar sannolikheten för den köpsignal som beskrevs ovan är genuin. Nivåer som är intressanta på ovansidan blir MA-200 i dagsgrafen samt fibonacci 50–61,8%.

/ Bamse

OMXS30 / DAX – inför v.34

OMXS30:

1632 och 1592 är två viktiga vägledande nivåer inför vecka 34. Bryts 1632 upp är rekylen ner till 1592 endast en rekyl till en minut 4a (grön) och vidare uppgångar kan ske enligt den alternativa räkningen som visats i tidigare nyhetsbrev med en högre sekundärtrend b (röd). Spelar detta scenario in ska indexet överstiga 1635 då en c-våg alltid bryter toppen av första vågen. Mäter man ut c=a i tertiärtrenden (blå) hamnar c-vågen kring 1664,5. Detta scenariot lever alltså så länge som 1592-botten håller.
Bryts 1592 ner har en vändningsformation bildats och nedgångar mot 1482 står inför dörren kommande veckor.

 

DAX:

Efter att säljsignalen bekräftades från förra veckan fortsätter indexet sin nedgång. Ur ett kortsiktigt perspektiv just nu något översålt enligt indikatorn Stochastic. Om minut a (grön) är klar eller inte beror på om starten av tertiärtrendsvåg c (blå) rör sig i ett abc eller i ett 1–5 rörelsemönster. Bryts 12 120-nivån i början på veckan tolkas rörelsen ner från 12 887 som impulsiv, det vill säga ett vågmönster med fem vågor för att därefter fullborda vågrörelsen ner till en första minutvåg ner (grön).

 

/BamseTradern