OMXS30,OMXSPI samt DAX – inför tisdag

OMXS30 – 

OMXS30 som nämnt förra veckan överlappar då rörelsen upp från 1514 bryter toppen av våg 1 i minuttrenden (grön), alltså kan det inte vara en 1–5 vågsekvens ner. Sannolikheten är då större att indexet rör sig i ett abc-abc-abc mönster med en fortsatt negativ trend. När väl minut b (grön) är klar gör jag som vanligt och mäter ut avståndet för hur lång minut a är och sätter ut ett mål för hur lång minut c kan tänkas bli genom att rita ut c=a, c= a*1,382 samt c=a*1,6182. Siffrorna är från fibonacci talserie och ni som läst inlägget om EWT vet att den tredje vågen inte får vara den kortaste vågen, även den våg som oftast blir förlängd. Därmed används fibonaccitalen ovan för att enkelt beräkna en rimlig riktkurs för den tredje vågen.

OMXS30-inför tisdag

OMXSPI – 

Med samma beskrivning som ovan har förra veckans handel öppnat upp för två olika alternativ.
1. Påbörja ny rekylfas nedåt i början på veckan.
2. Fortsätta något högre upp innan vidare nedgångar kan ske.
Alternativa tolkningen är på OMXSPI med något större uppgång innan vidare ned med att en första tertiärtrends a (blå) är inne på torsdagens lägstanivå och ska söka sig upp mot 579–582 kronor/fibonacci 50–61,8% för mer ideala nivåer.

Bryter OMXSPI 577 kronors nivån är sannolikheten större att en tertiärtrendsvåg a (blå) är inne eftersom då är den underordnade trenden längre än den överordnande vilket den inte får vara. Med andra ord är minuttrenden (grön/mindre trendcykeln) längre än tertiärtrenden (blå/större trendcykeln). Motsvarande nivå för OMXS30 blir 1562.

OMXSPI-inför tisdag
DAX – 

Bryts 12 594 nivån överlappar indexet och då är det en tertiärtrends a (blå) som är inne för alla tre indexen, det vill säga DAX30, OMXSPI och OMXS30.

B DAXI-Inför tisdag

Trevlig kväll!

OMXS30, OMXSPI och DAX – inför torsdag

OMXS30 – överlappar, då rörelsen upp från dagens botten och den tänkta minut 4an bryter starten av minut 1an. (se tidigare inlägg)
OMXSPI gör det inte samt DAX (än så länge). Men fullt möjligt att tolka en minut 4a om man går efter close.

OMXS30 går också att tolka in som ABC – ABC – ABC.
Fortsätter OMXS30/PI vidare upp i veckan så är OMXS30 tolkningen mer sannolik. Finns även tolkningen om en sub indelning dvs dagens lägsta är en mikro i och söker en mikro ii.  Översolt i daily, återkommer vilken tolkning som har högst sannolikhet. Alla scenarion pekar nedåt / mot och under 1480, BULLS behöver ta ut 1592 för att bilden ska förändras.

OMXS30-inför torsdag
OMXSPI –

OMXSPI-inför torsdag
DAX30 –

B DAXI-inför torsdag

OMXS30 / OMXSPI samt DAX – inför tisdag

Två alternativ i det korta perspektivet då starten av rörelsen ner från 1578 inte ser impulsiv ut, alltså finns där chans / risk att fredagens botten på 1542 är en b-våg i “abc” likt den alternativa räkningen på OMXSPI och vidare uppgångar ska ske i veckan mot 1590–1600.

* KL 03.00 – Trump – Kim meeting

OMXS30 – 

OMXS30-Inför tisdag

OMXSPI – 

OMXSPI-inför tisdag
DAX30 –

B DAXI-inför tisdag

Trevlig kväll!

OMXS30 / OMXSPI och DAX – inför fredag

OMXS30 – tolkar det som att T:2 kan vara inne på 1578 men behåller ?. När jag räknar på de andra indexen så kommer de upp till helt ideala nivåer, alltså FIB 50-61,8 men inte OMXS30, räknar därför detta indexet som svagt i jämförelse med de andra (OMXSPI / DAX).
Brott under 1544, tar jag bort ? på T:2. Pilarna till höger är olika riktkurser för en tänkt T:3a.

OMXS30-Inför fredag

OMXSPI – 

OMXSPI-Inför fredag

DAX – 

B DAXI-Inför fredag

Trevlig kväll!

OMXS30 / OMXSPI och DAX – inför tisdag

OMXS30 – testade stödnivån 1545 i torsdags där indexet reagerade starkt och avslutar sista tradingdagen i veckan på +1.26% men för hela veckan -1.2%.
Från 1635 till 1545 kan jag räkna till tre alternativt fem vågor ner till en tänkt T:1 (blå), beroende på hur man räknar. Uppgångarna mätt i antalet punkter så är just fredagens samt dagens rörelse den största sett från 1635 vilket jag ser som ett varningstecken om man är negativt lagd och har därför ritat upp en alternativ räkning på OMXSPI.
OMXS30-Inför tisdag

OMXSPI – den alternativa räkningen med att T:1 redan är inne.
OMXSPI-Inför tisdag
DAX30 – Som stöd åt den alternativa räkningen ser DAX också ut att ha färdigställt sin T:1a. Så avvaktar något i dagarna med fördel för den alternativa räkningen.

B DAXI-Inför tisdag

 

Trevlig kväll!

 

OMXSPI / OMXS30 och Guld – inför onsdag

OMXSPI – spännande nu, ytterligare en sub-indelning på g eller är toppen satt?
Återstår att se men ser onekligen ut som en avslutande fas av en uppgång då utseendet liknat en stigande kil.
OMXSPI-MIKROA-B

OMXS30 – har samma våg utformning men då OMXS30 gör en lägre botten som jag visat i tidigare inlägg så kanske det är mer troligt att vi ska söka en Sekundärtrends B istället för primärvågs b, har egentligen ingen betydelse oavsett då vi i nuläget söker en topp.
Skillnaden mellan vågorna är tid och storlek på nedgång som sker.

för OMXS30s del så bröts inte toppen av minut 1 ner (1592) därmed 1-5 vågors scenariot för detta indexets del och inte ytterligare en sub-indelning. Bryter båda indexen ner (OMXSPI+30) så ökar sannolikheter markant att en större topp kan vara inne.

OMXS30-STIGANDE KIL
Guld – ser också spännande ut, här söker jag en möjlig botten så länge som 1240 håller för vidare uppgångar mot 1450+. Under 1240 blir jag mer bearish guld.

GOLD-20180515