Enskilda aktier/Index

Tänkte ta en liten kik på enskilda aktier/Index:

Först ut blir bank som ligger i BEAR på mellanlång sikt (1-2 år)
SX8000PI – Bank 
Ni som följt min tidigare blogg känner igen denna analys av bankindexet.
Långa trenden i BULL med en cykelvåg 1 2007, cykelvåg 2 2009. Därefter fem större vågor upp till en cykelvåg 3 och söker nu en cykelvåg 4 innan vidare uppgångar kan ske. Räknat från toppen på 2060 nivån, ett första ben ner utifrån primärtrenden (svart) och söker nu en primärvågs b som börjar komma upp mot ideala nivåer för en b-våg dvs FIB 50-61,8%. Därefter en primärvågs – c till en större våg 1, en ny uppgång till en större 2a och ett sista ben ner till sin cykelvåg 4a, som jag räknar med ska komma in runt 1460 nivån.

 

SX2000PI – Industri:

Samma räkning för industri som för bankerna men att industri toppade senare och söker en cykelvåg 4 in i år 2019 mot 1400-1340 / FIB 38.2%. Många på finans twitter som har denna räkning även på OMXS30. Hur som helst, från toppen  1940 ett första ben ner utifrån primärtrenden och har nu kommit upp till helt ideala nivåer för en P:b samt att stocken är upp över 80. Men visst, där kan den vara och dansa ett tag innan det släpper.

 

Enskilda aktier – bank:

Nordea – med tyngst vikt i OMXS30, cykelvåg 1 2007, cykelvåg 2 2009. Därefter tre större vågor upp och rekylen till den tänkta större 4ran bryter toppen av våg 1 och därmed omöjliggör ett 1-5 vågors scenario. Alternativ till BULL är att en större triangel är i bildande till en större 4ra. I så fall är ett första ben ner gjort till en primärvåg a, en rekyl upp till ett b och om denna räkning är korrekt ska vi se ett c som är högre än sin tidigare botten (primärvågs a) samt att rekylen upp inte får bryta sin p:b topp.

 

Swedbank – räknar med att en större topp är inne kring 234kr och söker en större våg 2 kring FIB 50%. Tolkar det alltså som att Swedbank ska ha en mer aggressiv nedgång i jämförelse med Nordea.

 

SEB A – har jag samma räkning som på Swedbank. Skillnaden på SEB är att den har en “förlorad femma” då inte femte vågen bryter toppen av våg tre. Rekylen till sin primärvåg 4ra är djupare än en normal fyra och därför måste jag kika på alternativ och håller koll på Nordeas räkning med en eventuell triangelräkning.

 

Enskilda aktier – industri: 

SSAB B – räknat från 11kr, primärvågs 1a – 2a därefter tre fina sekundärtrends vågor upp till 33,50kr, en triangel (a-e) till en S:4ra. Rekyl upp till en p:3a, ner till en p:4ra och kan nu räkna in fyra stycken sekundärtrends vågor och är i absoluta slutspurten innan en större topp ska komma in för aktien och nedgångar på 35-40% ska ske på sikt.
Räknat från den väldigt djupa fyran vilken brukar öppna upp möjligheter för att den femte vågen inte blir så lång, så ser det ut som att fyra tertiärtrends vågor är gjorda och mäter jag ut t:1 = t:5 får jag fram en riktkurs kring 42.50kr för en större topp. Kan såklart bli längre, därför mäter jag ut längden på t:3an och tanken som ligger bakom här är att enligt Elliott så är våg tre oftast den längsta impulsvågen mellan 1,3 och 5 så här får jag ett bra hum om vart toppen kan komma in. Sen kan man lägga till indikatorer osv om man så vill, eller kika efter omslagsformationer.
Den svarta pilen är primärvågs 1 = 5 och den nivån är redan nådd.

 

Sandvik – Ser ut att ha prickat sin primärtrends 1a och söker nedgångar mot FIB 50-61.8% för en primärvågs 2a innan vidare uppgångar ska ske.
De gröna pilarna är minut a*1,382=c samt a*1,6182=c.

 

LUPE –  (oljeaktie) ser även den toppish ut, i det korta söker jag en S:b för en resta mot sitt mål och primärvågs 2a runt FIB 50-61.8%.

 

VOLVO –  söker även här en större våg 2 mot FIB 50-61.8% och i det korta en primärvågs a, en rekyl upp innan sista rycket ner mot mål ska ske.